Advertisement
Obsah na této stránce nemusí být aktuální podle posledního patche.

Invoker ikonkaInvoker

"The universe depends on what I can remember of it."
Dire
19 + 1.7
20 + 1.9
22 + 2.5
35 - 41
1.8
280

V prvotní podobě, někteří by řekli nejmocnější, byla magie především uměním paměti. Nebylo zapotřebí žádné technologie, hůlky nebo jiných náležitostí, až na mysl mága. Všechny ty ozdoby rituálů byly jen mnemotechnické pomůcky, aby praktikujícímu připomněly mnohé podrobnosti konkrétních duševních vzorců odemykajících magickou moc. Největší mágové těch dnů byli ti, kteří byli obdaření nejlepší pamětí, i tak bylo vyvolávání tak složité, že se všichni mágové museli specializovat. Nejzasvědcenější z nich mohli doufat, že se během života naučí dostatečně zapamatovat vzpomínku na tři, maximálně čtyři kouzla. Obyčejní mágové byli spokojeni, když znali dvě a nebylo neobvyklé, když vesničtí mágové znali pouze jedno - a to se ještě museli poradit s knihou jako prostředkem proti zapomnění, když už byli v těch vzácných chvílích povoláni k jejich použití. Ale mezi těmito dávnými praktikanty byla jedna výjimka, génius nesmírného intelektu a podivuhodné paměti: Invoker Garral . Ve svém mládí, předčasně vyspělý Garral zvládal ne čtyři, ne pět a dokonce ne ani sedm zakletí. Dokázal ovládat více než deset zakletí, a vyvolávat je okamžitě. Mnoho dalších se naučil, ale shledal je zbytečnými, a jakmile je docvičil, vymazal je z mysli navždy, aby tak uvolnil prostor pro další, více praktická. Jedno takové zakletí bylo Sempiternal Cantrap - dlouhověké kouzlo takové síly, že ti, kteří ho vyčarovali v prvních dnech světa, jsou stále mezi námi (pokud nebyly rozdrceni na atomy). Většina z těchto skoro-nesmrtelných žije poklidným životem, obávajíce se přiznat svá tajemství: Ale Invoker není jedním z těch, kteří by skrývali tento dar. Je prastarý, naučil se čarovat před všemi ostatními, a jeho mysl nějakým způsobem stále poskytuje prostor obsáhnout nedozírné uvědomění si vlastní ceny… stejně jako zakletí, s nimiž se bude bavit do dlouhého úpadku stvoření.

Lane Support
Carry
Disabler
Ganker
Nuker
Initiator
Jungler
Pusher
Roamer
Durable
Escape
Support

Quas

Umožňuje manipulovat s elementy ledu a poskytuje stálý bonus k strenght. Každá Quas instance poskytuje zvýšenou regeneraci zdraví.

 

Aktivní: Přidaná Quas instance: 1 (až do maxima 3)
Pasivní: HP regenerace za Quas instanci: 1/2/3/4/5/6/7
Pasivní: Bonus k síle: 2/4/6/8/10/12/14
Poznámky:
- Invoker může mít aktivní jenom 3 jakékoli instance.
- Pokud už jsou aktivní 3 instance, nejstarší instance bude nahrazena.
Quas má 7 levelů.

 

Wex

Umožňuje manipulovat s elementy bouře a poskytuje stálý bonus k agillity. Každá Wex instance poskytuje zvýšenou rychlost útoku a rychlost pohybu.

 

Aktivní: Přidaná Wex instance: 1 (až do maxima 3)
Pasivní: Bonusová rychlost útoku za Wex instanci: 2%/4%/6%/8%/10%/12%/14%
Pasivní: Bonusová rychlost pohybu za Wex instanci: 1%/2%/3%/4%/5%/6%/7%
Pasivní: Bonus k agillity: 2/4/6/8/10/12/14
Poznámky:
- Invoker může mít aktivní jenom 3 jakékoli instance.
- Pokud už jsou aktivní 3 instance, nejstarší instance bude nahrazena.
Wex má 7 levelů.
Exort

Umožňuje manipulovat s elementy ohně a poskytuje stálý bonus k inteligence. Každá Exort instance poskytuje zvýšené poškození útoku.

 

Aktivní: Přidaná Exort instance: 1 (až do maxima 3)
Pasivní: Bonusové poškození za Exort instanci: 3/6/9/12/15/18/21
Pasivní: Bonus k inteligence: 2/4/6/8/10/12/14

Poznámky:
- Invoker může mít aktivní jenom 3 jakékoli instance.
- Pokud už jsou aktivní 3 instance, nejstarší instance bude nahrazena.
Exort má 7 levelů.

Invoke

Kombinuje vlastnosti elementů, se kterými je manipulováno, čímž vytvoří nové kouzlo do Invokerova repertoáru. Spell který Invoke vytvoří je určen kombinací Quasu, Wexu a Exortu.

 

Povolené číslo Invokovaných spellů: 2/2/2/2

Poznámky:
- Invoke může být vylepšen čtyřikrát, na levelech 2/7/12/17.
- Na pořadí instancí nezáleží.
- Pokud už bylo dosaženo maximálního počtu Invokovaných spellů, nový Invokovaný spell nahradí nejstarší Invokovaný spell.
- Pokud už je spell který se Invoker pokusí Invokovat v jeho prvním slotu, Invoke zasyčí, ubere Invokerovi manu, spustí u Invoke cooldown a jinak neudělá naprosto nic. Invoker má oddělené odpovědi pro syčící Invoke.
- * Je možné vylepšit předmětem Aghanim's Scepter: Sníží cooldown a odstraní manacost.

 

Tak začíná nová doba poznání.

22/17/12/5 (16/8/4/2*)
20/40/60/80 (0*)
Cold Snap

Invoker odebere teplo z nepřítele a zchladí ho na dobu dlouhou podle úrovně Quasu. Nepřítel je poškozen a na krátkou chvíli zmrazen. Pokud je během zmrazení poškozen, doba zmrazení se prodlouží a je uděleno bonusové poškození. Nepřítel může být znovu zmrazen vždy po určité době, která se snižuje s úrovní Quasu.

 

Počáteční poškození: 60
Doba zamrznutí: 0,4
Bonus k poškození: 30
Dosah: 1000
Doba trvání (Quas level): 3/3,5/4/4,5/5/5,5/6 

Poznámky:
- Typ poškození: magické
- Stůn proběhne pouze při redukovaném dmg nad 10.
- Neprobíhá při dmg na sobě samém. 

 

Sadron's Protracted Frisson.

20
100
Ghost Walk

Invoker manipuluje s ledem a elektrickou energií v jeho okolí, čímž dokáže zneviditelnit vlastní tělo. Důsledkem této elementární nerovnováhy je zpomalení blízkých nepřátel dle úrovně Quasu a také samotného Invokera podle úrovně Wexu.

 

Rozsah: 400
Trvání: 100
Zpomalení (Quas level)20%/25%/30%/30%/35%/40%/45%
Vlastní zpomalení (Wex level): -30%/-20%/-10%/0%/10%/20%/30%

Poznámky:
- Slow funguje i na magic immune jednotky.
- Postižené jednotky slowem zanechávají ledové stopy a mohou vidět polohu a pohyb Invokera.

 

Myrault's Hinder-Gast.

35
200
Ice Wall

Vytvoří zeď z masivního ledu přímo před Invokerem na dobu určenou úrovní Quasu. Hořký chlad z ní vycházející výrazně zpomaluje nepřátele podle úrovně Quasu a způsobuje poškození každou sekundu podle úrovně Exortu.

 

Doba trvání (Quas level): 3/4,5/6/7,5/9/10,5/12
Zpomalení (Quas level): 20%/40%/60%/80%/100%/120%/140%
Dmg za sekundu (Exort level): 6/12/18/24/30/36/42 

Poznámky:
- Typ poškození: magické

 

Killing Wall of Koryx.

25
175
EMP

Invoker vytvoří v cílové oblasti výboj elektromagnetické energie, která po určité době, založené na úrovni Wexu, automaticky detonuje. Výbuch pokryje oblast a jednotkám v ní vysaje množství many, odvíjející se od úrovně Wexu. Za každou vysátou jednotku many je uděleno poškození. Polovinu vysáté many doplní Invokerovi.

 

Rozsah: 625
Poškození popálením: 0,5*spálená mana
Zpoždění (Wex level): 2.6 sek
Spálení many (Wex level): 100/175/250/325/400/475/550

Poznámky:
- Typ poškození: ryzí (pure)
- Dmg je uděleno před spálením many.
- Nepoškozuje nesmrtelné jednotky ani pod vlivem Tornáda.
- EMP doplní manu Invokerovi - 50% many které sebere hrdinúm (krom ilúzií).

 

Endoleon's Malevolent Perturbation.

30
125
Tornado

Vypustí rychle se pohybující tornádo, které sbírá nepřátele v jeho cestě, uvězňujíc je bezmocně ve vzduchu, krátce předtím, než jim umožní klesnout do jejich osudů. Putuje dále podle úrovně Wexu. Drží nepřátele ve vzduchu na dobu určenou podle úrovně Quasu. Uděluje poškození podle úrovní Quasu a Wexu.

 

Rozsah: 200
Poškození: 70
Dosah (Wex level): 800/1200/1600/2000/2400/2800/3200
Poškození: 70+(2*Wex + Quas level)*15
Doba letu (Quas
level): 0,8/1,1/1,4/1,7/2/2,3/2,5 

Poznámky:
- Typ poškození: magické
- Neuděluje dmg ihned po spadnutí, takže je možné blinknout dýkou pryč.

 

Claws of Tornarus.

30
150
Alacrity

Invoker naplňuje spojence s obrovskou vlnou energie a zvýší jejich rychlost útoku podle úrovně Wexu a jejich poškození podle úrovně Exortu.

 

Trvání: 9
Zvýšení rychlosti útoku (Wex level): 20%/30%/40%/50%/60%/70%/80%
Zvýšení dmg (Exort level): 20/30/40/50/60/70/50
Dosah: 650 

Poznámky:
- Typ poškození: fyzické
- Je možné zaměřit obléhací jednotky.

 

Gaster's Mandate of Impetuous Strife.

15
45
Sun Strike

Odešle katastrofální paprsek divoké energie ze Slunce na jakékoliv cílové umístění, spalujíc všechny nepřátele stojící pod ním, jakmile dosáhne Země. Způsobuje poškození na základě úrovně Exortu, nicméně toto poškození je rovnoměrné rozloženo na všechny zasažené nepřátele.

 

Rozsah: 175
Prodleva: 1,7
Dosah: globální
Dmg (Exort level): 100/162,5/225/287,5/350/412,5/475

Poznámky:
- Typ poškození: ryzí (pure)
- Dmg je rozdělen mezi všechny cíle v oblasti dopadu.
- Odhalí oblast před dopadem. 

 

Harlek's Incantation of Incineration.

30
175
Forge Spirit

Invoker uková ducha ztělesňujícího sílu ohně a statečnost ledu. Útok, život a brnění záleží na úrovni Exortu, zatímco dosah útoků, manu a dobu trvání určuje úroveň Quasu. Sálající útok ducha je schopen roztavit brnění nepřátelských hrdinů. Pokud jsou Quas i Exort na úrovni 4 či vyšší, vytvočí Invoker dva duchy místo jednoho. 

 

Počet Forge Spiritů: 1 (2 když Quas a Exort je vyšší než 4lvl)
Doba (Quas level): 20/30/40/50/60/70/80
Mana spiritů (Quas level): 100/150/200/250/300/350/400
Dosah útoku spiritů (Quas level): 300/365/430/495/560/625/690
Dmg (Exort level): 29/38/47/56/65/74/83
HP spiritů (Exort level): 300/400/500/600/700/800/900
Armor (Exort level): 0/1/2/3/4/5/6

Poznámky:
- Pouze jedna skupina může být vykouzlena.
- Každý útok Spirita snižuje armor cíle (Melting Strike), pokud má dostatečnou manu.
- Melting Strike snižuje armor o 1 (max 10 na 5s) a spotřebovává 40 many.

 

Culween's Most Cunning Fabrications.

30
75
Chaos Meteor

Invoker stáhne z vesmíru meteorit na cílovou lokaci. Ten se po dopadu kutálí kupředu a neustále uděluje poškození závislé na úrovni Exortu, přičemž uražená vzdálenost se odvíjí podle úrovně Wexu. Jednotky zasažené meteoritem vzplanou a jsou dále poškozovány podle úrovně Exortu.

 

Čas dopadu: 1,3
Rozsah: 275
Poškození během 0,5s (Exort level): 57,5/75/92,5/110/127,5/145/162,5 
Doba popálení: 3
Vzdálenost (Wex level): 465/615/780/930/1095/1245/1410
Dodatkový dmg za 1s (Exort level): 11,5/15/18,5/22/25,5/29/32,5 

Poznámky:
- Typ poškození: magické
- Meteorit padá 1,3 než začne dávat dmg.
- Rychlost meteoritu je 300. 

 

Tarak's Descent of Fire.

55
200
Deafening Blast

Invoker před sebou rozpoutá mohutnou sonickou vlnu, která poškozuje nepřátelské jednotky, které se s ní srazí, podle úrovně Exortu. Tlaková vlna způsobená dopadem dostačuje k tomu, aby odhodila nepřátelské jednotky zpět na dobu podle úrovně Quasu, poté odzbrojuje jejich útoky na dobu podle úrovně Wexu.

 

Dosah: 1000
Doba stunu (Quas level): 0,25/0,5/0,75/1/1,25/1,5/1,75
Dmg (Exort level): 40/80/120/160/200/240/280

Poznámky:
- Typ poškození: magické
- Ruší vyvolávací kouzla.

 

Buluphont's Aureal Incapacitator.

40
200

Guidy uživatelů

136
-9

Komentáře

Obrázek uživatele filozof
filozof
3/1/2012 - 16:10

dáte sem i jeho ostatní spelly, nebo tu budou jen ty čtyři základní (nerýpu, jen mě to zajímá) ? :-)

Obrázek uživatele ankerek
ankerek
3/1/2012 - 16:17

našel jsem pěkně spracovaný obrázek jeho spellů, takže než se dodělají jeho popisky tak to zatím může být takhle

Obrázek uživatele Spyro
Spyro
4/1/2012 - 15:27

Parádní obrázek, nechal bych ho napořád, jestli půjde udělat interaktivní, až se budou na web přidávat popisky

Obrázek uživatele Skorepny_Sokator
Skorepny_Sokator
4/1/2012 - 15:36

+1, opravdu skvělý přehledný obrázek na naučení komb

Obrázek uživatele No_Show
No_Show
30/5/2012 - 19:24

Pokud je zájem můžu se na to vrhnout :)

Obrázek uživatele K_Tomas210
K_Tomas210
3/1/2012 - 17:00

Doufám že už ho v příštím patchi updatnou.

Obrázek uživatele Patresko
Patresko
3/1/2012 - 20:18

Kazdy zobre inovkera a polovica z vas tipujem ze ho nevie ni zahrat a chce ho tam vidiet iba kvoli efektom ... a hlavne na pube kazdy druhy co pikne invokera total noob

Obrázek uživatele filozof
filozof
3/1/2012 - 20:55

to víš, když někdo pickne Invokera tak často ani netuší že se za něj hraje úplně jinak než za ostatní hrdiny. já jsem nebyl jiný :D

Obrázek uživatele gxx
gxx
7/3/2012 - 22:03

Jak jinak?

Obrázek uživatele Bojker
Bojker
3/1/2012 - 22:46

o to ide aspoň bude veľa výhier, ked budu lamiť zanho :D ale ked budu v tvojom teamu tak no ... treba rýchlo leavnuť :D

Obrázek uživatele kEE
kEE
4/1/2012 - 15:35

já se přiznám, hrál jsem ho jednou a už je to dlouho. Od té doby jsem si ho nepicknul :D

Obrázek uživatele Miguel.cedrick
Miguel.cedrick
13/1/2012 - 07:01

Invoker je nejsilnější hrdina ve hře , díky jeho mistrovske improvizaci . Je tak silny jak za něj kdo umí hrat . At je proti němu kdokoliv , je jen otazka pár sekund než jsi na něj vytvoří spell . Ze začátku kdy jsem jej hrál poprvé mi stačil vír , meteorit a cold snap . Ted vím že pokud nepřeklikávám v neustale na nové a nové spelly abych protivníka zmatl nepřežiju .
Nejtěžší ale nejsilnější hero .

Obrázek uživatele filozof
filozof
21/1/2012 - 10:18

Proti jednomu hrdinovi Invoker nezmůže nic. Jeho jméno je Silencer :D

Obrázek uživatele gxx
gxx
27/2/2012 - 23:04

Nesmysl. S vymaxovaným quasem pošleš silencera plakat ke studni.

Obrázek uživatele The-Slayer
The-Slayer
7/3/2012 - 13:42

Ako mozes toto napisat? curse zrusis Invokom a ked ta rozbehne napalis mu cold snap a este ho zabijes...

Obrázek uživatele pesslovany
pesslovany
7/3/2012 - 15:33

já měl za to že tu jde o 5v5 ne 1v1 a tam by myslim mohlo vadit ucko.. a nejspis i last word vzhledem k tomu ze invoker potrebuje v late produkovat co nejvice skillu za co nejkratsi cas

Obrázek uživatele The-Slayer
The-Slayer
7/3/2012 - 15:49

hovoril som o linke samozrejme ze hovorim o 5v5 hre takze ... linku snim neprehras a vlastne mas freecko urobis si fejsky bubny bkb a cely last word ti moze olizat gule ^^ hral som to tak vela krat silencer je problem len pokial to bkb nemas

Obrázek uživatele filozof
filozof
7/3/2012 - 16:36

s bkb se ubráníš s kýmkoli před každým... (teda na těch pár sekund. a když je bkb v cd tak může mít silencer převahu)

Obrázek uživatele gxx
gxx
7/3/2012 - 16:47

GL až tě bude gangovat rexax s enigmou.

Obrázek uživatele The-Slayer
The-Slayer
7/3/2012 - 17:25

hovoril som o tom lastword ^^

Obrázek uživatele gxx
gxx
7/3/2012 - 20:52

A já reagoval na filozofa :-*

Obrázek uživatele gxx
gxx
7/3/2012 - 16:42

Rozhodně jsou hrdinové, kterým silencer vadí víc než invokerovi.

Obrázek uživatele The-Slayer
The-Slayer
7/3/2012 - 17:25

LIKE!

Obrázek uživatele Trick3r
Trick3r
7/3/2012 - 23:22

asslick more!

Obrázek uživatele hatebreeder02
hatebreeder02
8/3/2012 - 12:31

Proti silencerovi neplatí jen bkb, ale i silence zabrání i passivkám jako je last word aby fungovaly. Takže nějakej orchid, dokonce i hex by měl platit...jen zmiňuji. Spíš bych jako invokerovo slabinu v latu zmínil prostě dps carry který ho s farmou roztrhaj během pár hitů :-(

Obrázek uživatele DolceVitto
DolceVitto
5/3/2012 - 17:04

Přesně tak,, sílný ale na druhou stránu hratelně těžký. Záleží kdo za něj hraje

Obrázek uživatele Anthraxbaby
Anthraxbaby
22/10/2013 - 00:13

ja ho hravam uz tak dlho ze je easy pre mna tento hero ale s refresherom je to este trosku tažšie hlavne ked si pomylim tlacitka na klavescnici :-D

Obrázek uživatele TheMeltdown
TheMeltdown
27/2/2012 - 22:10

Pro mě nejlepší hrdina :D, ale Silencer proti němu je zlo :D

Obrázek uživatele blak_snoop
blak_snoop
5/3/2012 - 15:22

me best hero a silencer moze ist dopice ked si davas alacrity + dotoho davas u combinujes cd

Obrázek uživatele DolceVitto
DolceVitto
5/3/2012 - 17:08

Trošku mě udivuje že je Invoker stále pevně v Supportech. On může hrát cokoli. Carry,Ganker,Pusher. Prostě má nomezené možnosti.

Obrázek uživatele rejd
rejd
5/3/2012 - 17:28

me zase udivuje ze doporuceny itemy nejsou ani na jednoho hrdinu dobre...ale co nadelas?

Obrázek uživatele DolceVitto
DolceVitto
5/3/2012 - 17:43

Jestli myslíš ty defaultni v shopu.. myslím si že jsou v pohodě roztříděny dle každého hrdiny. Valve ví co dělá...

Obrázek uživatele TrollisBack
TrollisBack
5/3/2012 - 18:04

ani ne

Obrázek uživatele rejd
rejd
7/3/2012 - 01:46

kdybych se mel orientovat podle tech sracek co maj v itembuildech tak si reknu "valve nema tuseni co dela" a taky si to docela casto rikam

Obrázek uživatele ruprtek
ruprtek
7/3/2012 - 06:57

Takže myslíš, že třeba je lepší jet PUB gondara, kterej jede okamžitě na DMG než třeba Linkena? ... No většina hrdinů co tam je má ty itemy dobře nebo aspoň tak aby s nima dohrál do konce v pohodě ;)

Obrázek uživatele DolceVitto
DolceVitto
7/3/2012 - 08:23

Taky myslím.. že jsou dobře rozvrženy...

Obrázek uživatele TrollisBack
TrollisBack
8/3/2012 - 09:59

je vidět, že si dotu nikdy moc nehrál, když můžeš říct tohle

Obrázek uživatele ruprtek
ruprtek
8/3/2012 - 11:38

:D :D ... Když myslííííš ... Ono až třeba někdy náhodou budeš hrát v tý "nejvíc sledovaný" relaci v Dotě 2 a vyowní si tě tam WD s BF a MoM tak pak uvidíme ... :D

Obrázek uživatele Trick3r
Trick3r
7/3/2012 - 11:31

na pub mas dobry hocijaky build.

Obrázek uživatele gxx
gxx
7/3/2012 - 16:34

Třeba 6x botu.

Obrázek uživatele Trick3r
Trick3r
7/3/2012 - 16:35

ofc, mas vsetko. manu, hp regen, attack speed, Ms, HP

Obrázek uživatele gxx
gxx
7/3/2012 - 22:00

:)

Obrázek uživatele Marty
Marty
8/3/2012 - 07:39

6x bota FTW!!!!!!

Obrázek uživatele Bojker
Bojker
7/3/2012 - 13:01

To sú len doporučené itemy každý môže stavať čo chce dokonca môžeš isť aj carry CMku :D
Nikto ti totižto nekáže aby si toto robil, rob čo chceš čo uznáš za vhodné ale jasneže, že v cw ti carry CMka je na pi... :D

Obrázek uživatele Trick3r
Trick3r
7/3/2012 - 14:00

no to teda nie, cmka s vela HP a maxnutymi spellmi si to dava.

Obrázek uživatele Portos
Portos
8/3/2012 - 09:54

Nejvtipnejsi je pozorovat ty profiky co stavej na supporty phasebotky podle doporucenyho buildu

Obrázek uživatele Migel
Migel
8/3/2012 - 09:55

nevim jak ty ale ja se pri dote smeju jinacim vecem

Obrázek uživatele TrollisBack
TrollisBack
8/3/2012 - 09:58

nejvtipnejsi je diskutování tady tech wannabe pros, z lolka/hon/ a cz, sk 91

Obrázek uživatele Portos
Portos
8/3/2012 - 10:17

TrolisBack to mas absolutni pravdu :)

Obrázek uživatele Oushadowek
Oushadowek
4/1/2013 - 07:36

Je to jeden z nejlepších hrdinu ve hře (pokud to za nej člověk umi..)

Obrázek uživatele Anthraxbaby
Anthraxbaby
28/8/2013 - 00:39

invokera som chcel hravat lebo sa my zapačil tak som hraval proti botom a ako som sa ho naucil tak ho hravam aj proti hračom už a celkom sa my za neho dari mam ho prvehov tabulke :-D najviac hier mam odohratych za neho moj milášek :-D

Obrázek uživatele Tlustásvině
Tlustásvině
20/9/2013 - 10:44

Ano!

Obrázek uživatele GREEN
GREEN
14/12/2013 - 01:27

to co spravili stym novym pachom teraz ten invoker vizera jak keby mal leginy omg :D

Obrázek uživatele Maskett
Maskett
29/12/2013 - 22:17

taki hlupi champion si myslis pretoze ma okola seba nejake hlupe gulicki a ziadne kuzla wtf

Obrázek uživatele Nurto
Nurto
29/12/2013 - 22:18

ja ho osobne chodim cez staty je to najlepsi build... :)

Obrázek uživatele Maskett
Maskett
29/12/2013 - 22:20

dyky

Obrázek uživatele Mewtwo
Mewtwo
25/1/2014 - 12:33

Nějaký counter pick ? dicky když to potkám dam si abbodona ale stejně me rozjebe

Obrázek uživatele zhul
zhul
25/1/2014 - 12:37

OD

Obrázek uživatele fluke
fluke
26/1/2014 - 11:40

Invoker je pro mě nejlepší a nejzábavnější hrdina :) Stačí jen trochu šikovnosti s klikáním a mačkáním tlačítek a zapamatovat si pár spellů (nejlépe všechny). Doporučuji! :)

Obrázek uživatele ezy
ezy
9/4/2014 - 21:09

Muj miláček <3 zachvilku 1500killú na cape:33

Obrázek uživatele pikahu_boss
pikahu_boss
20/5/2014 - 19:52

hrozna lama ani nema ultinu spelly na nic

Obrázek uživatele Azoxid
Azoxid
20/5/2014 - 19:55

Co jsi to za debila ?

Obrázek uživatele Asmoday
Asmoday
20/5/2014 - 20:27

Nějakej troll acc... nic neobvyklýho, tyhle příspěvky by měli rychle zmizet.

Obrázek uživatele Luke
Luke
7/7/2014 - 17:11

Ten Pokémon mi někoho připomíná...

Obrázek uživatele N3XTER
N3XTER
24/6/2014 - 22:48

Nahraných cez 500 hodín a stále ma to baví :) rekord triple kill sunstrikom, instant kill dvoma sunstrikmi refresherom, roshan na solo v 8min a pár rampage... Strašne dobrý spell-streak 24 spell rekord a k tomu všetkých 6 itemov na nskliknutie. Skrátka , krásny pocit v tom že každú hru sa dá hrať inak a jediný counter pick na inva som vlastne ja sám (a outwold devourer :D)
btw, koho by zaujímalo... Tak môj idol a zároveňasi najlepší Invoker na svete je Grimorum.

Obrázek uživatele Fellaz
Fellaz
24/6/2014 - 22:59

Grim je hodně solidní invoker, ale kdyby si měl dát match s lidma z pro scény tak nevím jak by dopadl. Jako Puby tam si to krájí to je pravda, ale kdo ví jak by hrál v pro scéně. :)

Obrázek uživatele Bonker
Bonker
24/6/2014 - 23:10

Bůh to ví.

Obrázek uživatele N3XTER
N3XTER
25/6/2014 - 01:45

Muromirg uviedol že nehrá ani iných herov pretože to nieje adrenalín... A že o pro scéne neuvažuje... A bonus že tiež hrá na 800x600! :D

Obrázek uživatele Luke
Luke
7/7/2014 - 16:34

Triple kill sunstrikem, to museli mít všichni asi hodně nízký hpčka co? :D

Obrázek uživatele limetkacz
limetkacz
15/12/2014 - 11:54

Jn, jak rychle těma prstama překlikává, jeho přítelkyně má ale štěstí, co? :-D
( ͡° ͜ʖ ͡°)

Obrázek uživatele Luke
Luke
7/7/2014 - 16:46

Když koukám na nějaký zápasy, zajímalo by mě, proč když někdo hraje Invokera a jede např. exort build, tak si vůbec nedá wex/quas. Nechápu proč. Vím, že ty kouzla jsou poté slabší, ale přijde o 6 kouzel, což je z 10 celkem dost.
V situaci, že bude muset zdrhnout a nemá wex/quas, nedá si ani ghost walk nebo když nemá exort, nemůže hodit ani sunstrike (vím, že s jedním exortem nebere hodně, ale stejně...).

Obrázek uživatele JimmyX
JimmyX
7/7/2014 - 17:00

mysliš v early alebo mid??

Obrázek uživatele Luke
Luke
7/7/2014 - 17:03

Early, třetí element si dá až třeba na levelu 8 i víc.

Obrázek uživatele Fellaz
Fellaz
7/7/2014 - 17:19

Když jedeš exort/Quas build tak se ti nevyplatí dávat si early do Wex, protoze potrebujes víc bodu do exortu kvuli dmg jak ze SS tak i z Autoattacku. Wex se dává okolo 10 lvlu, kdy máš 4/0/4, máš 2 spirity, celkem silnej COld snap a silnej SUnstrike. Taky se dá jet 4/1/4 early, ale to většinou když máš hooodně rychlej EUL aby jsi mohl dávat combo, jinak se to nevyplatí.

Obrázek uživatele Luke
Luke
7/7/2014 - 21:35

To ano, ale můžeš obětovat jeden q a dát ho na w. Je to čistě věc názoru. :) Ale stejně si myslím, že je lepší mít o 6 kouzel více, než o silnější cold snap.

Obrázek uživatele Nexartesus
Nexartesus
7/7/2014 - 22:11

Ale tady nejde o coldsnad, jde tu o to, že potřebuješ udělat 4q a 4e, aby jsi měl 2 spirity

Obrázek uživatele Luke
Luke
7/7/2014 - 22:14

To mě nenapadlo. :) Tak díky všem za objasnění.

Obrázek uživatele V0rtex
V0rtex
7/7/2014 - 17:20

napsal jsi to o minutu dřív :C tak nic :C

Obrázek uživatele Fellaz
Fellaz
7/7/2014 - 17:41

stává se :D

Obrázek uživatele FeTter
FeTter
12/1/2016 - 18:16

Mohol by mi niekto poradiť proti akým hrdinom maxovat wex? A proti komu sa radšej oplatí exort :) A ešte tip na nejakých dobrých herov čo sú aktuálne dobrý proti vokerovy na mide

Obrázek uživatele Mewtwo
Mewtwo
12/1/2016 - 20:58

Nejlepší je když budeš offlane, roaming, support prostě budeš hrát Nyxe a chodit ho otravovat na mid a nemůže nic.

Obrázek uživatele limetkacz
limetkacz
12/1/2016 - 21:19

aha a když půjde qw tak prohraju?

Obrázek uživatele bob1na
bob1na
12/1/2016 - 22:46

tí, čo sú na mide dobrí proti každému: templarka, huskar, viper...alebo aj teraz populárny syllabear

Obrázek uživatele miracle
miracle
12/1/2016 - 23:23

templarka urcite no.. :D

Obrázek uživatele AxACZ
AxACZ
13/1/2016 - 00:05

LD možná zahraje na midu vyrovnanej matchup, ale LD nikdy nechceš proti vokerovi picknout, protože to je jeden z nejlepších counterů ve fightu

Obrázek uživatele Mambos
Mambos
13/1/2016 - 02:56

huskar total trash,tam ani nemuze stat na expy, viper ta vyrovnane nejvetsi sance je abusnout jeho 280ms tj nejaky gang, nepustit ho k runam etc.
odčko ho muze znicit ale zalezi

Obrázek uživatele Mewtwo
Mewtwo
17/2/2016 - 19:22

Proč je tohle děcko v každý hře? FeelsBadMan

Obrázek uživatele limetkacz
limetkacz
17/2/2016 - 22:13

Mewtvo back to 2012

Obrázek uživatele Mewtwo
Mewtwo
17/2/2016 - 22:23

Plz no :D

Obrázek uživatele Maskett
Maskett
21/11/2016 - 20:48

haha muj oblibenej :) Nebo bich mohl rict i "one of me favoriutes" XDD Jen Invoker hráči pochopí :)

Obrázek uživatele JimmyX
JimmyX
22/11/2016 - 08:08

Jj svrbi ma penys ked ho vydym